Faaliyet Alanlarımız

image

Ceza Hukuku

Suç ve Ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür.

image

Tazminat Hukuku

İnsan haklarında meydana gelen zararları gidermek amacıyla adaleti temin eden hukukun bir parçasıdır.

image

Vergi ve İdare Hukuku

Vergi hukuku, devletin mali faaliyetlerini hukuki açıdan inceleyen bir kamu hukuku dalıdır.

image

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, mülkiyet hakkına dair önemli uyuşmazlıkların yaşandığı bir özel hukuk alanıdır.

image

Miras Hukuku

Gerçek kişilerin ölümü veya gaipliği durumunda bu kişilere ait malvarlığının dağıtımı ve mirasçı haklarını düzenleyen hukuk dalıdır

image

Medeni Hukuk

Kişilerin birbirleriyle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukuku gibi başka bir hukuk dalının konusuna girmeyen hukuk dalına verilen addır.

image

Şirketler Hukuku

Ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, bölünmesi, devredilmesi vb. konulara dair ayrıntıları inceleyen hukuk dalıdır.

image

İş Hukuku

İşçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri vb. konuları inceleyen hukuk dalıdır.